Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

คิดถึงบ้าน

คิดถึงพ่อแม่น้องชายน้องสาวมากๆๆเลย

เราต้องสู้ๆๆเพื่อนพ่อแม่น้องให้ได้ดีสู้ๆๆๆๆๆ

ต้องสู้ๆๆๆยามใดที่จะได้ความรู้ที่ดี

ถึงว่าจะมีอุประสักเท่าไรก็ตามเราต้องสู้ๆๆๆๆๆๆ

พ่อแม่เรายังให้กำลังใจๆๆๆ

Advertisements

เบียร์ลาว

คิดฮอดหลวงพระบาง

วันนี้ข้อยต้องสู้ๆๆสู้ๆต่อๆๆๆไป เพื่อพ่อแม่ของข้อยและชีวิตข้อยให้มีความสุข

ถึงว่าข้อยจะทอข้อยก็จะสู้ๆให้มันได้ใบปริญญาไป

ให้พ่อกับแม่ และประเทศชาติให้ก้าวไก

สู้วันมื้อนี้มื่ออืนข้อยก็จะสู้ๆๆๆๆต่อไป

ผนดีใจมากๆๆเลยที่ได้มาเรียนที่ประเทศไทยที่เป็นประเทศที่มีนิกโนโลยีให่มๆๆที่

ทำให้ผนได้เรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าของประเทศลาว

ผนได้ตั้งคำไว้ในใจว่าผนจะนำเอาความรู้ที่ผนมีและได้เห็นได้ทำได้สำพัด

ไปสร้างประเทศให้ก้าวไกสู่สากล

และนำใช้ในชีวิตของผนให้ดีขึ้น

จากนั้นผนจริงขอคอบคุณ

อาจารย์ทุกคนที่น่ารักที่ได้สอนผนและก็ไม่ได้สอนขอให้มีความสุขมากๆๆขอให้รวยๆๆ

ถ้าอาจารย์มีเวลาที่จะไปเทียวหลวงพระบางผนยินดีตอนรับครับ

VDO ชอบ